Even geduld...

 
DE SPORTOASEVrijheidweg 9, Tongeren
CONTACT:info@BZL12.be

Beker van BelgiëCroky Cup: Zulte Waregem-Club: info

14/01/2020
Zulte-Club Croky Cup

 

Woensdag 5 februari 2020, 20.45u

 

Combiregeling, dus bus verplicht.

Opstapplaatsen bus:

DP: 16.30u – RH: 17.00u

 

Beschikbare tickets voor de Club-supporters: 886 zitplaatsen

Beschikbare tickets BZL:  20

Waarde federatie:  3 punten

 

Prijs ticket:

zitplaatsen:        € 15

 

Tickets reserveren enkel en alleen via tickets@bzl12.be

Tickets reserveren tot uiterlijk maandag 20 januari 2020, 20u !

 

De uiterste datum voor reserveren is uitzonderlijk 2 weken voor de wedstrijd !! Bestel tijdig !!

 

Per besteld ticket dient een voorschot van € 20 betaald te worden via overschrijving op rekening BE39833543670819, met vermelding van “Beker Zulte-Club + uw naam”.

 

Catering

 • De kantine is open bij opening van het stadion
 • Kantine sluit 15 minuten na begin 2de helft
 • 19.15u – 22.00u
 • Cash – Jetons

 

Het volgende is verboden: onbetamelijke teksten, symbolen, slogans, gebaren, banners en teksten die aanleiding kunnen geven tot racisme, homofobie, xenofobie, provocatie of discriminatie.

 

Vlaggen en banners

 • Vlaggen en banners ophangen bovenaan de tribune. Niet voor de reclameborden.
 • Megafoon en trommel zijn toegelaten
 • 1 megafoon en 1 trommel zijn toegelaten

 

Reglement van Inwendige Orde (art. 15)

Bijzondere bepalingen eigen aan het Regenboogstadion:

 • Het is toegelaten om drank en eten mee te brengen (die aangekocht zijn in het Regenboogstadium) in de tribunes. In geval van gooi-incidenten, kan beslist worden om over te gaan tot een verbod in de betreffende tribune(s) voor één of meer wedstrijden.
 • De drankgelegenheden voor de bezoekende supporters worden gesloten een half uur voor einde wedstrijd.
 • Binnen het stadion worden dranken geschonken in plastic bekers. In de plaatsen waar een privésfeer heerst, een bijzondere voorwaarde wordt gesteld om er binnen te komen of waar lidgeld wordt gevraagd, kan drank in glas worden geschonken.
 • Het gooien van papiersnippers, confetti en dergelijke zijn verboden.
 • Het is verboden het stadioncomplex te betreden in het bezit van toeters op gas- of luchtdruk.
 • Muziekinstrumenten en megafoons zijn, na overleg met de veiligheidsverantwoordelijke, en voor zover de identiteit van de drager, die voor dit voorwerp verantwoordelijk blijft, gekend is, toegelaten.
 • Vlaggen op één stok zijn in de tribunes B – C – D en bezoekers toegelaten onder volgende voorwaarden:
   1. Niet groter dan 150 cm bij 150 cm
   2. De stok is uit één stuk, maximum 180 cm groot, holplooibaar tot 90° en mag niet kunnen versplinteren.
   3. De vlag mag niet van de stok verwijderd worden
 • Het is in het stadion of op parking A verboden handelswaren, gadgets, folders… te koop gratis aan te bieden tenzij mits schriftelijke toestemming van de organisator en veiligheidsverantwoordelijke en mits de van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn. De organisator behoudt zich het recht voor deze actie en/ of verkoop in zijn geheel te verbieden of te doen staken, zonder dat hij kan verplicht worden hiervoor een schadevergoeding, van welke aard die ook zou kunnen zijn, te moeten betalen.
 • Ingehouden voorwerpen, zie artikel 5 van dit reglement, kunnen tot 15’ na einde wedstrijd worden opgehaald. De niet-opgehaalde voorwerpen blijven gedurende 6 maanden ter beschikking in het onthaal en worden daarna eigendom van de club. De niet-opgehaalde bederfelijke waar wordt vernietigd.
 • Tribune D is een familietribune en tevens een rookarme tribune. Er worden zonesvoorzien waar roken toegestaan is.
 • In het vak 201-205 zijn de sfeervakken en daar wordt tijdens nationale wedstrijden en de beker van België het zitten niet afgedwongen.
 • De organisator heeft het recht om een persoon die het imago van de organisatie heeft geschonden(vb door op enige wijze betrokken te zijn bijonregelmatigheden ongeacht of diebetrekking heeft op een voetbalwedstrijd of niet) het stadion te weigeren.

 

 

OVER BZL

Blauw-Zwart Limburg (roepnaam BZL) is een erkende supportersclub van Club Brugge KV. Binnen de overkoepelende supportersfederatie zijn wij supportersclub Tongeren, met aansluitingsnummer 12. BZL legt busreizen in naar zowel thuis- als uitwedstrijden van Club Brugge KV.

© copyright BZL12. Alle rechten voorbehouden.