Even geduld...

 
DE SPORTOASEVrijheidweg 9, Tongeren
CONTACT:info@BZL12.be

HomeClubinfoReglement

van inwendige orde
Reglement BZL

BETALINGEN

ALLE betalingen dienen te gebeuren via overschrijving op rekening van BZL:

België:          833-5436708-19

IBAN:            BE39 8335 4367 0819

BIC:              GKCCBEBB

Het betreft alle betalingen: lidgelden, voorschotten, abonnementen zowel voor competitie, play-offs of Europese wedstrijden, Club ID, evenementen, …

Eén uitzondering: busreizen… Deze betaal je op de bus wanneer dit opgehaald wordt, hetzij cash, hetzij met de bancontact-app.

Bij een betaling via overschrijving vermeldt u bij “Vrije mededeling” duidelijk uw naam, voornaam en waarvoor er betaald wordt.

Het bestuur doet dit om alle betalingen, en dus ook niet-betalingen, achteraf te kunnen bewijzen.

ER WORDT GEEN CASH GELD AANVAARD , behalve voor je busvervoer.  Niet betalen is uitstappen!

LIDGELD

Je lidmaatschap loopt steeds voor 1 seizoen, geldend van 1 juni tot 30 mei voor het desbetreffende seizoen.

Vroege betalers doen voordeel!

Voor 1 september is het lidgeld per seizoen €15,00 voor volwassenen en €10,00 voor kinderen onder 10jaar.

Vanaf 1 september verhoogt het lidgeld met € 5,00 en wordt dit €20,00 voor volwassenen en €15,00 voor kinderen onder 10 jaar.

Ben je een vroege beslisser, dan doe je dus voordeel.

Lid worden kan via onze website (lid worden): vul het inschrijvingsformulier volledig in en verstuur.

Het is belangrijk dat we over al je gegevens beschikken die gevraagd worden op het inschrijvingsformulier, zeker ook je klantennummer (CUS-nummer) bij Club Brugge en je abonnementsplaats indien van toepassing.

Lidmaatschap is pas definitief na ontvangst van alle benodigde gegevens en uw betaling via overschrijving !

TICKETS

Tickets bestellen kan tot uiterlijk 1 week voor de desbetreffende wedstrijd. Voor een uitwedstrijd wordt de uiterlijke besteldatum +uur steeds gecommuniceerd via de wedstrijdinfo op de website.

Tickets bestellen kan via :

Website: snelle reservatieformulier invullen

Email:     tickets@bzl12.be

Wat door te mailen?

  • Naam + voornaam,
  • Wedstrijd
  • Zit- of staanplaats
  • Is hierover geen duidelijkheid, wordt automatisch een staanplaats besteld.
  • Bus of eigen vervoer (bij uitwedstrijden met combiregeling is het automatisch busverplichting)

Bij uw bestelling dient het ticket steeds op voorhand betaald te worden (via overschrijving). De juiste prijs wordt steeds vermeld op de website bij de desbetreffende wedstrijdinfo. De ticketprijzen voor thuiswedstrijden kan je steeds terugvinden op de website van Club Brugge KV.

Het ticket dient VOLLEDIG betaald te zijn ten laatste 3 dagen voor de desbetreffende wedstrijd.

Bij het niet betalen van het ticket zal het bestuur uw bestelling annuleren.

Bestelde kaarten moeten altijd betaald worden, ook als men door omstandigheden niet mee kan.

Niet-leden betalen een toelage van 3 € per besteld ticket.

TOEKENNING TICKETS UITWEDSTRIJDEN

Bij een grotere vraag naar tickets voor een wedstrijd dan dat er aangeboden wordt, hanteert BZL een puntensysteem om de tickets toe te kennen aan hun leden. Dit puntensysteem berust op de ’trouwheid’ van een meereizende supporter, nl wie het meeste mee gaat, krijgt voorrang.

Dit puntensysteem wordt ons opgelegd door de supportersfederatie van Club Brugge en is voor alle erkende supportersclubs uniform. Dit puntensysteem is niet uitgevonden door ons alleen, maar is opgebouwd via meerderheidsstelsel door alle erkende supportersclubs in samenwerking met de supportersfederatie!

Hoe het puntensysteem juist werkt en hoe de punten toegekend worden, mag altijd opgevraagd worden bij BZL en zullen we steeds toelichten op onze jaarvergadering.

BZL volgt deze ranking 100% en wijkt hier niet vanaf, onder geen enkel beding. Door deze transparantie zal BZL nooit in opspraak komen wegens ‘gesjoemel’.

Twijfel je aan een toekenning, mag je dit altijd op een respectvolle manier navragen bij ons en zullen we het steeds trachten te verduidelijken. Het kan ook steeds bij de supportersfederatie nagevraagd worden, aangezien de federatie het puntenaantal voor ons bijhoudt.

Ieder lid kan zijn eigen puntentotaal en ranking opvolgen via de website van de federatie (eerst inloggen met je eigen SF-account) en van iedereen wordt verwacht de werking van het systeem te kennen.

Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn puntentotaal door regelmatig mee te gaan en ja, het is zeker mogelijk hogerop de ranking te geraken, daar de punten steeds lopen over een aantal seizoenen.

Wij respecteren de ranking, gelieve ons daarin ook te respecteren.

Afspraken

BUS

BZL legt in het principe voor elke thuis-en uitwedstrijd een bus in.  Enkel bij weinig kandidaten (<30 personen) wordt de busrit geannuleerd, maar dan wordt dit tijdig gecommuniceerd via de website en de FB-groep.

Vertrekplaats is steeds aan ons lokaal: Sportoase Eburons Dome te Tongeren.

Het vertrekuur voor een thuiswedstrijd is steeds 4 uren voor aanvang van de wedstrijd.

Het vertrekuur voor een uitwedstrijd hangt af van de verplaatsing en wordt steeds tijdig kenbaar gemaakt op de website.

Prijzen busrit:

THUISWEDSTRIJD :     leden: € 18,00 ; niet-leden:  21,00 € (= extra toelage van 3,00 €)

UITWEDSTRIJD :         leden: € 15,00 (= vast bedrag in het binnenland, ongeacht de verplaatsing)

                                    –> niet-leden kunnen geen uitwedstrijd bijwonen!

De busreis dient steeds zo snel mogelijk betaald te worden, ten laatste op de dag van de wedstrijd zelf (bij rondgang in de bus).

Men dient zich voor elke wedstrijd in te schrijven, ZOWEL VOOR DE THUIS- ALS VOOR DE UITWEDSTRIJDEN.

LET OP: niet ingeschreven bij een volle bus = PECH ! Eigen vervoer is dan de oplossing !

Indien er voor bepaalde wedstrijden de combiregeling (=busverplichting, opgelegd door de bezoekende club) van kracht is, bent u automatisch voor de busrit ingeschreven bij de bestelling van je ticket. Dit wordt ook uiterlijk een week voor aanvang van de wedstrijd bekend gemaakt.

Indien u ingeschreven bent en toch niet mee kan, gelieve zo snel mogelijk te verwittigen, ten laatste 1 week voor aanvang van de desbetreffende wedstrijd, zo kunnen we tijdig een bus annuleren, moest dit nodig zijn.

PARKEREN AAN DE SPORTOASE

Ga je met de bus mee naar een wedstrijd, parkeer je je wagen op de parking van de Sportoase. Er is plaats voldoende.

De bus vertrekt steeds aan de achterkant van de Sportoase. Als je ons dus niet direct ziet staan, kom dan even naar de achterkant, of gewoon naar de cafetaria voor het vertrek.

IN DE BUS

De vertrektijden dienen gerespecteerd te worden.

Na de wedstrijd vertrekken wij 30 minuten na het eindsignaal, het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele achterblijvers.

De bus mag bij vertrek na een wedstrijd pas betreden worden als één van de bestuursleden dit toelaat (lees: zelf aanwezig is).

Op de bus worden koele dranken aangeboden in een flesje (25cl). Het is dus niet nodig zelf drank mee te brengen. De dranken worden aangeboden aan de prijs van 2,00 € per losse consumptie, of voor de grotere gebruikers aan 25 € per bak (dit is nog steeds een democratische prijs van € 1,04 per pintje).

De buschauffeur is baas over zijn/haar bus. Gelieve dan ook zijn/haar regels (afspraken) te respecteren.

De belangrijkste regels zijn:

de bus netjes houden (afval in de voorziene zakjes)

Verboden te roken in de bus (er worden voldoende rookstops voorzien)

geen vandalenstreken,

niet op de vensters slaan (ruiten breken snel en kosten bommen geld) !!

niet op de bagagedragers of plafonds slaan

niet door de dakopeningen hangen

geen nooddeur bedienen, tenzij in nood uiteraard !

Indien er problemen (om welke reden ook) in de bus zijn, zijn de busverantwoordelijken van de supportersclub de spreekbuis en nadien (bij dispuut) de beslissende factor. Hun verdict dient dan ook gerespecteerd te worden.

Wie schade veroorzaakt aan de bus is zelf verantwoordelijk voor de (reparatie)kosten.

De maatschappij bepaalt de kostprijs.

Drink met mate !

Het bestuur kijkt toe op drankgebruik bij minderjarigen.

Het bestuur heeft het recht alcoholische dranken te weigeren aan personen indien die een bedreiging vormen voor de medepassagiers. Zo kan ook de toegang tot de bus geweigerd worden bij ‘gevaar’ of ‘bedreigingen’ tov andere medepassagiers.

Wie door overmatig drankgebruik ziek wordt in de bus, en het nodig vindt om zijn/haar maaginhoud te ledigen op de zetels of vloer, betaald hiervoor 50 € boete (=reinigingskost maatschappij) én is verantwoordelijk voor zijn eigen “goedje” en kan het dus zelf opkuisen alvorens de bus te verlaten! Dit opkuisen staat los van het reinigen van de bus door de maatschappij !

Gelieve bij aankomst uw plaats netjes achter te laten (flesjes terug in de bakken, afval in de zakjes,…)

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, verloren spullen en andere persoonlijke problemen (politie, enz.).

Sportieve groeten

OVER BZL

Blauw-Zwart Limburg (roepnaam BZL) is een erkende supportersclub van Club Brugge KV. Binnen de overkoepelende supportersfederatie zijn wij supportersclub Tongeren, met aansluitingsnummer 12. BZL legt busreizen in naar zowel thuis- als uitwedstrijden van Club Brugge KV.

Laatste nieuws

© copyright BZL12. Alle rechten voorbehouden.