Even geduld...

 
DE SPORTOASEVrijheidweg 9, Tongeren
CONTACT:info@BZL12.be

Jupiler Pro LeagueAntwerp-Club: info

16/01/2024
antwerp-club info

 

Zondag 4 februari 2024, 13.30u

 

Opgelegde voorwaarden:

 •        Combiregeling, dus bus verplicht
 •        Maximaal 17 bussen toegelaten

 

Opstapplaatsen bus:

SO: 11.00u – RH: 11.30u

 

Beschikbare tickets voor de Club-supporters: 791 zitplaatsen

Beschikbare tickets BZL:  23 tickets

Waarde federatie:  3 punten

 

Prijs ticket:

zitplaatsen:        € 21  (-16j: € 11)

 

Tickets reserveren enkel en alleen via tickets@bzl12.be

Tickets reserveren tot uiterlijk zaterdag 27 januari 2024, 20u

 

Per besteld ticket dient een voorschot van € 20 betaald te worden via overschrijving op rekening BE39833543670819, met vermelding van “Antwerp + uw naam”.

 

Info:

 • Vervoer
  • De bus dient uiterlijk 30 min na de wedstrijd terug te vertrekken;
  • Supporters kunnen hun geluidsinstallatie nog max 20 minuten kunnen gebruiken, zodoende de rust te hebben op de parking en dat ze daarna op de bussen gaan.

 

 • Persoonlijke bezittingen
  • Handtassen en rugzakken, helmen, … niet zijn toegelaten in het stadion en moeten dus op de bus achtergelaten worden.

 

 • Toegang
  • Enkel personen in het bezit van een geldig toegangsbewijs en die hun verplaatsen door middel van officieel georganiseerde bussen voor supporters, zullen toelating krijgen tot het bezoekersvak.

 

 • Meeting point
  • Enkel bussen met een bussenvignet van de PZ Antwerpen mogen de verplaatsing naar Antwerpen maken
  • Iedereen dient een toegangsbewijs of dienstkaart te kunnen voorleggen
  • Meeting point is enkel voor de georganiseerde bussen met bussenvignet. Meeting point is het rondpunt van Wommelgem (E313)
   •    Pick up punt supportersbussen
   •    Vanaf 12.00u, niet veel vroeger dan 12.00u aankomen
   •    Escorte per 3 bussen naar de busparking

 

 • Food & Beverage
  • De kantine is open bij opening van het stadion
  • Kantine sluit 15 minuten voor einde wedstrijd
  • Drankbonnen = Jetons – Enkel te betalen met bankkaart
  • Drankbonnenverkoop stopt begin 2de helft
  • Drankbonnen worden niet terugbetaald
  • Indien we na de wedstrijd worden opgehouden, blijven de drankkramen open.

 

 • Bijzondere bepalingen eigen aan het Bosuil stadion:
  • Het is verboden in het stadion geluidsversterkende en -verstorende middelen voorhanden te hebben en/of aan te wenden die naar het oordeel van de stewards onnodige hinder of overlast aan personen veroorzaken of kunnen veroorzaken of schade kunnen toebrengen aan iets of iemand anders en dat het geluid dat door de gemiddelde supporter kan worden voortgebracht, te boven gaat. Trommels, vuvuzela’s en gelijkaardige instrumenten zijn niet toegelaten in het Bosuilstadion.
  • Het gooien van papiersnippers, confetti en dergelijke is niet toegestaan. Evenmin is het toegelaten om stickers te plakken.
  • In afwijking van het bepaalde in artikel 9, is het binnenbrengen van honden in het stadion toegestaan voor personen die belast zijn met het handhaven van de openbare orde, waaronder de politie. Blindengeleidehonden zijn ook toegelaten. – – – Iedere supportersactie of individuele actie (bijvoorbeeld spandoeken en tyfo’s) dient voorafgaandelijk aangevraagd en schriftelijk goedgekeurd te worden door de veiligheidsverantwoordelijke.
  • Cosmeticaproducten zijn onder normale vorm toegelaten. Vlaggenstokken zijn toegelaten, mits ze voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden: de lengte is maximaal 2,2 m, de doormeter is maximaal 22 mm en de stok dient vervaardigd te zijn uit dunwandige PVC. –
  • Elke sponsor of business seat houder is verantwoordelijk voor zijn genodigden. In geval van een inbreuk op onderhavig reglement door een genodigde, heeft RAFC niet alleen het recht om de persoon in kwestie uit het stadion te verwijderen, maar kan zij bovendien (bepaalde van) de prestaties van de sponsor of business seat houder tijdelijk schorsen of definitief intrekken, zonder dat die laatste recht heeft op teruggave van (een deel van) de (sponsor)vergoeding die hij heeft betaald, dan wel een schadevergoeding. Hetzelfde geldt voor een logehouder in geval van een inbreuk door een gebruiker van zijn loge, en dit ongeacht of deze inbreuk plaatsvindt in de loge of elders in het stadion.
  • Boetes vanuit de KBVB, UEFA en andere die het gevolg zijn van een inbreuk op dit reglement van inwendige orde kunnen door RAFC verhaald worden op de veroorzaker(s) ervan. Indien een veroorzaker niet kan worden geïdentificeerd, doch deze blijkt een genodigde te zijn, dan kan de boete integraal worden verhaald op de verantwoordelijke logehouder, sponsor, dan wel business seat houder.
  • Elke vorm van roken (sigaretten, sigaren, e-sigaretten, apparaten die tabak verhitten en alle andere soorten tabaksproducten) is vanaf het seizoen 2021-2022 verboden tijdens wedstrijden, events en randactiviteiten van de Jupiler Pro League, de 1B Pro League en de Croky Cup. Roken kan enkel in daartoe voorziene Aangewezen Rookzones buiten de tribunes. Aangewezen Rookzones dienen te beantwoorden aan voorwaarden door de Pro League bepaald. 

 

 

 

OVER BZL

Blauw-Zwart Limburg (roepnaam BZL) is een erkende supportersclub van Club Brugge KV. Binnen de overkoepelende supportersfederatie zijn wij supportersclub Tongeren, met aansluitingsnummer 12. BZL legt busreizen in naar zowel thuis- als uitwedstrijden van Club Brugge KV.

© copyright BZL12. Alle rechten voorbehouden.