Betalingen

ALLE betalingen dienen te gebeuren via overschrijving op rekening van BZL:

België:          833-5436708-19
IBAN:            BE39 8335 4367 0819
BIC:              GKCCBEBB

Het betreft alle betalingen: lidgelden, ticket-voorschotten, abonnementen voor competitie, play-offs of Europese wedstrijden, evenementen, …

Eén uitzondering: busreizen... Deze betaal je cash op de bus.

Bij een betaling via overschrijving vermeldt u bij "Vrije mededeling" duidelijk uw naam, voornaam en waarvoor er betaald wordt.

Het bestuur doet dit om alle betalingen, en dus ook niet-betalingen, achteraf te kunnen bewijzen.

ER WORDT GEEN CASH GELD AANVAARD !

 

Lidgeld

Lidgeld per seizoen (van 1 juni tot 30 mei van het betreffende seizoen) bedraagt 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen geboren na 01-01-2006.

Lid worden kan via :

Lidmaatschap is pas definitief na ontvangst van alle benodigde gegevens en uw betaling via overschrijving !

 

Tickets

Tickets bestellen kan tot uiterlijk 1 week voor de desbetreffende wedstrijd.

Tickets bestellen kan via :

Wat door te mailen?

Bij uw bestelling dient er steeds een voorschot van 20,00 euro per besteld ticket betaald te worden (via overschrijving). Het verschil wordt afgerekend op de busrit van de desbetreffende wedstrijd.
Indien u met eigen vervoer de wedstrijd wenst bij te wonen, dient het ticket VOLLEDIG betaald te zijn ten laatste 7 dagen voor de wedstrijd.

De juiste prijs wordt tijdig kenbaar gemaakt op de website.

Bij het niet betalen van het voorschot zal het bestuur uw bestelling annuleren.

Bestelde kaarten moeten altijd betaald worden, ook als men door omstandigheden niet mee kan.

Niet-leden betalen een toelage van 3 € per besteld ticket.

 

Bus

BZL legt in het principe voor elke thuis-en uitwedstrijd een bus in.
Enkel bij extreem weinig kandidaten wordt de busrit geannuleerd, maar dan wordt dit tijdig gecommuniceerd via de website. De ingeschreven leden worden dan door het bestuur tijdig verwittigd.

Vertrekplaats is steeds aan ons lokaal: Jeugdherberg Begeinhof, Tongeren.
Bij uitzonderlijke gelegenheden wordt er vertrokken aan taverne De Pauze in Tongeren (bv karnaval en kermis in Tongeren en bij Tungri-run) omdat we dan onmogelijk kunnen vertrekken aan de jeugdherberg.

Het vertrekuur voor een thuiswedstrijd is steeds 4 uren voor aanvang van de wedstrijd.
Het vertrekuur voor een uitwedstrijd hangt af van de verplaatsing en wordt steeds tijdig kenbaar gemaakt op de website.

Prijzen busrit:

De busreis dient steeds zo snel mogelijk betaald te worden, ten laatste op de dag van de wedstrijd zelf (bij rondgang in de bus).

Men dient zich voor elke wedstrijd in te schrijven, ZOWEL VOOR DE THUIS- ALS VOOR DE UITWEDSTRIJDEN.

LET OP: niet ingeschreven bij een volle bus = PECH ! Eigen vervoer is dan de oplossing !

Indien er voor bepaalde wedstrijden de combiregeling (=busverplichting, opgelegd door de bezoekende club) van kracht is, bent u automatisch voor de busrit ingeschreven bij de bestelling van je ticket. Dit wordt ook uiterlijk een week voor aanvang van de wedstrijd bekend gemaakt.

Indien u ingeschreven bent en toch niet meekan, gelieve zo snel mogelijk te verwittigen, ten laatste 1 week voor aanvang van de desbetreffende wedstrijd., zo kunnen we tijdig een bus annuleren, moest dit nodig zijn.

 

In de bus

De vertrektijden dienen gerespecteerd te worden.
Na de wedstrijd vertrekken wij 30 minuten na het eindsignaal, het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele achterblijvers.
De bus mag bij vertrek na een wedstrijd pas betreden worden als één van de bestuursleden dit toelaat (lees: zelf aanwezig is).

Op de bus worden koele dranken aangeboden in een flesje (25cl). Het is dus niet nodig zelf drank mee te brengen. De dranken worden aangeboden aan de prijs van 1,50 € per losse consumptie, of voor de grotere gebruikers aan 25 € per bak (dit is nog steeds een democratische prijs van € 1,04 per pintje).

De buschauffeur is baas over zijn/haar bus. Gelieve dan ook zijn/haar regels (afspraken) te respecteren.

De belangrijkste regels zijn:

 

Indien er problemen (om welke reden ook) in de bus zijn, zijn de busverantwoordelijken van de supportersclub de spreekbuis en nadien (bij dispuut) de beslissende factor. Hun verdict dient dan ook gerespecteerd te worden.

Wie schade veroorzaakt aan de bus is zelf verantwoordelijk voor de kosten.
De maatschappij bepaalt de kostprijs.

Drink met mate !

Het bestuur kijkt toe op drankgebruik bij minderjarigen.
Het bestuur heeft het recht alcoholische dranken te weigeren aan personen indien die een bedreiging vormen voor de medepassagiers. Zo kan ook de toegang tot de bus geweigerd worden bij 'gevaar' of 'bedreigingen' tov andere medepassagiers.

Wie door overmatig drankgebruik ziek wordt in de bus, en het nodig vindt om zijn/haar maaginhoud te ledigen op de zetels of vloer, betaald hiervoor 50 € boete (=reinigingskost maatschappij) én is verantwoordelijk voor zijn eigen "goedje" en kan het dus zelf opkuisen ! Dit opkuisen staat los van het reinigen van de bus door de maatschappij !

Gelieve bij aankomst uw plaats netjes achter te laten (flesjes terug in de bakken, afval in de zakjes,...)

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, verloren spullen en andere persoonlijke problemen (politie, enz.).

Sportieve groeten